Tyto licenční a všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP“) webu eshop.petrspetla.cz, jehož provozovatelem je Petr Špetla, se sídlem Maxima Gorkého 266, Trutnov 541 01 zapsaném do živnostenského rejstříku magistrátu města Liberec, identifikační číslo: 88798615 – neplátce DPH (dále jen “Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavřená mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou nacházející se v době využívání služby na území České republiky (dále jen “Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu eshop.petrspetla.cz Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese eshop.petrspetla.cz.

Kontaktní údaje

Název e-shopu: eshop.petrspetla.cz

Provozovatel: Petr Špetla

Sídlo: Maxima Gorkého 266, Trutnov 541 01

IČ: 88798615

Email: petr@spetlafilm.com

Zapsaný v živnostenském rejstříku magistrátu města Liberec.

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2619200013/3030

Název banky: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2619200013/3030

Název banky: Airbank a.s.

Základní informace

Všechny produkty na eshopu, které prodávám, jsem vytvořil sám a jsou chráněné autorským zákonem. Neprodávám fyzické zboží, pouze digitální produkty. Ty mají licenční omezení pouze na Českou a Slovenskou republiku a jejich znění je v českém jazyce. Z toho důvodu je prodej omezen pouze na území České a Slovenské republiky. Stránky internetového obchodu mají zabezpečenou komunikaci přes protokol HTTPS a jejich obsah je šifrován. Platit můžete bankovním převodem nebo přes platební bránu PayPal.

Informace o zboží a ceně jsou závazné a konečné. Jsem neplátce DPH a nejsem povinen vést EET.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Znění obchodních podmínek můžu jako Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

Platba a dodání

Platit můžete převodem, přes Paypal nebo Comgate.

 1. Bankovní převod je zdarma. Prosím, použijte číslo účtu a jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo objednávky. Číslo objednávky najdete v emailu “s potvrzením objednávky” nebo v eshopu po registraci v sekci Můj účet -> objednávky. Nebo použijte QR kód.
 2. Paypal má v Lucembursku řádnou bankovní licenci a slouží jako platební metoda, kterou můžete bezpečně platit na internetu. Platba vyžaduje účet na Paypal. Platí se kartou nebo převodem z účtu na účet ze zůstatku. Výhodou je její okamžité zpracování, takže vám produkty přijdou na email ihned.
 3. Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

Platba bankovním převodem může trvat i pár dní. Záleží na bance. Po připsání peněz na účet vám pošlu fakturu včetně odkazů na produkty. Výuková videa jsou umístěná na YouTube. Ebooky jsou ve formátu PDF. LUT jsou ve formátu CUBE a 3DL.

Kupující si může stáhnout výše zmíněné produkty, a to i opakovaně, pokud toto ve výjimečném případě neznemožňují právní podmínky ochrany těchto produktů, obzvláště vzhledem k zabezpečení autorských práv proti neoprávněnému kopírování.

Kromě oprávnění k osobnímu využití díla není Kupující oprávněn dílo užít jiným způsobem. Kupující tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat. Zakoupením produktů mu také nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo smluvních partnerů Prodávajícího.

Pokud máte dotazy na ComGate nebo chcete reklamovat platbu:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Zpracování osobních údajů

Stránku se zásady ochrany osobních údajů najdete v odkaze.

Registrace a nákup

Nákup můžete provést s registrací nebo bez registrace. Pokud se na eshopu neregistrujete, přijdou vám produkty s fakturou pouze na email. Pokud se registrujete, můžete si objednávky včetně koupených produktů kdykoliv zobrazit na stránkách eshopu v sekci Můj účet.

Registrace probíhá následovně.

 1. Kupující vyplní požadované údaje a zvolí si heslo. To nesděluje žádné jiné osobě. Zapomene-li heslo, nebo se mu nepodaří přihlásit, použije odkaz pro obnovení zapomenutého hesla. Po zadání emailu, mu bude zasláno nové heslo na e-mail uvedený při registraci. To si po přihlášení může změnit v nastavení svého účtu.
 2. Kupující pro přihlášení používá dvě pole na stránce Můj účet.  Zde vyplní email a heslo zvolené při registraci.  Kupující je povinen/a ve vlastním zájmu zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.
 3. Kupující může v té samé oblasti po přihlášení měnit v nastavení účtu údaje, hesla, prohlížet si objednávky, stahovat produkty atp.
 4. Pokud si chce Kupující koupit produkt, vybere si jej na webu a klikne na tlačítko Přidat do košíku. V okamžiku, kdy má vybrány všechny produkty o které má zájem a chce zaplatit, klikne na tlačítko Košík a poté na tlačítko Přejít do pokladny. Po zkontrolování/vyplnění všech požadovaných údajů klikne na tlačítko Objednat. Na email uvedený při registraci mu následně přijdou instrukce pro platbu bankovním převodem. Po připsání platby (bankovní převod) je Kupujícímu ručně vygenerován odkaz Prodávajícím na zakoupený produkt (elektronická kniha, online kurz…). Odkaz na stažení přijde Kupujícímu na email uvedený při registraci a nebo si jej může zobrazit v Můj účet v objednávkách.
 5. Při registraci na portálu je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen, pokud došlo ke změně registračních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb, pro které je registrace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů a to včetně předpisů trestních.
 6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailem) a heslem.
 7. Prodávající může uživateli zrušit uživatelský účet, pokud Kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP. Zejména se jedná o případy porušení autorského práva (náležící Prodávajícímu) při zveřejňování elektronické knihy nebo jiných produktů na jiných internetových úložištích.
 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na dobu nezbytně nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení na straně Prodávajícího, kterou Prodávající nemá povinnost ohlašovat.

Pokud-li kupující nechce uvádět osobní údaje a objednávka nepřekročí 10000Kč (desettisíckorunčeských), nemusí. Ze zákona stačí Prodávajícímu vystavit Kupujícímu jednoduchý daňový doklad.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Produkty, které jako Prodávající prodávám na eshopu jsou v digitální formě. Tyto podmínky neumožňují, dle § 1837 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakékoliv vracení již přijatých plateb ze strany Kupujícího a dokončené objednávky. Prodávající umožňuje Kupujícímu se kvalifikovaně rozhodnout jestli si produkt koupit nebo ne po přečtení osnovy, zhlédnutí přiložených obrázků případně i videí, praxe Prodávajícího v odvětví a tak podobně.

Výjimkou je situace, kdy Kupující zaplatí objednávku bankovním převodem a uvědomí Prodávajícího o tom, že chce zrušit objednávku. Pokud nedošlo k jejímu dokončení, tedy Prodávající produkty Kupujícímu neodeslal, objednávka bude zrušena a peníze poslány zpět.

Reklamace

K reklamaci může Kupující využít kontaktní formulář nebo email eshop@petrspetla.cz.

Prodávající reklamaci vyřídí co nejdříve, nejvýše ovšem do 30 dní.

Průběh reklamace

Kupující podá reklamaci – pomocí kontaktního formuláře, nebo zasláním e-mailu s následujícími informacemi:

a) název produktu

b) popis vad – problému Kupujícího

Kupující počká na rozhodnutí –  Prodávající dá vědět, že reklamaci přijal a jak bude dále postupovat do dvou pracovních dní od podání reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 dní od doručení e-mailu (zaslání formuláře) a rozhodnutí pošle Kupujícímu na kupujícím zadanou adresu při registraci.

Vrácení peněz či odstranění vady – Pokud Prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou, bez prodlení odstraní vadu, jestliže to nebude možné, vrátí Kupujícímu do 5 pracovních dní od učinění rozhodnutí peníze. A to na číslo bankovního účtu, o které Kupujícího ihned požádá.

O všech reklamacích si Prodávající vede záznamy a je možné je na žádost poskytnout (v elektronické formě).

Mimosoudní vyrovnání

V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytnout spotřebiteli tyto informace také v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

V případě zahájení mimosoudního řešení spotřebitelské sporu je prodávající povinen se vyjádřit ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění o zahájení.

Prodávající je povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu.

Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.