Volba fps

Počet snímků za vteřinu pro projekt volíte nejen podle distribuce, ale i pocitu, jaký má výsledek vyvolávat. Standardy s nižším počtem fps působí filmově a naopak s vyšším živě tedy dokumentárně.

Základní rozdělení pro tvorbu v EU

24fps – vhodné pro natáčení filmu s plánovanou distribucí v kině (standard INTEROP)

25fps – vhodné pro natáčení filmu s plánovanou distribucí v kině (standard SMPTE) a TV

50fps – vhodné pro filmy, které mají působit jako dokument, pro výrobu na klíč pro TV a nahrávání počítačových her

30 a 60fps – vhodné pro tvorbu na web

Selský pohled producenta

Pokud dostanu zakázku natočit něco přímo pro televizní kanál, je logické, že bych měl dodržet všechny potřebné standardy pro video i zvuk na základě smlouvy. Provozovatel televizního kanálu je klient. Jakmile je ale televizní kanál pouze střípkem skládačky celé distribuce mého vlastního projektu, těžko budu dělat větší kompromis jen kvůli jednomu dílku.

Tím chci říct, že nikdo nebude natáčet dobrovolně film v 50i nebo v 50p jen proto, aby byl technik z televize spokojený. Pro takové případy existují výjimky.

Za ty roky co se v tomto průmyslu pohybuji se mi nejvíce osvědčilo vytvářet vše v 25p. Tento počet snímků za vteřinu se dá vysílat jak v kině, TV, tak i na webu bez toho, aniž bych musel do díla výrazně zasahovat. Má to ale jeden háček. Monitory standardně zobrazují obraz při frekvenci 60Hz a někteří jedinci na těchto monitorech vnímají 25p a 50p trhaně. Tudíž kdybych natáčel pouze dílo pro web, bylo by výhodnější mít projekt ve 30p.

Pro zpomalování záběrů obecně platí, že je dobré držet se násobků základního počtu fps projektu. Plus pokud je zpomalování pro projekt důležité, může se stát, že pro mě bude nejvýhodnější vytvářet projekt v 24p, protože velké množství kamer pro tento standard nabízí větší počet fps.

Například Sony A7SIII umí při přepnutí na PAL (25 a 50) až 200p. Když si ale zvolím NTSC (30 a 60), nabídne mi až 240p.

200/25= 8

240/24= 10

Při projektu, který je 25p tedy mohu záběr zpomalit až osmkrát a při projektu, který je 24p až desetkrát.

Je možné kombinovat různé standardy?

Pro záběry, které poběží v reálném čase ne. Buď snímky na jedné straně budou chybět nebo přebývat.

Z 24 na 25 to není až takový problém a jedná se víceméně o standardní postup, kdy se záběry o cca 3,3% zrychlí/zpomalí, což je pro oko neznatelné. Problém budete mít ale s hudbou tzn. není možné vzít hotové video ve 24p a převést ho i se zvukem naráz do 25p.

Při násobcích (například z 50p na 25p) dochází k vyhození snímků. V plynulosti zde problém nenastává krom nepřirozeného motion bluru (rozmazání pohybu). Když totiž máte pro 50p závěrku 1/100 a necháte obraz v reálné rychlosti v 25p projektu, je to jako kdybyste natočili obraz 25p s 1/100.

A při 30 na 24 a 25 se provádí tzv. pulldown, případně můžete obraz jen zpomalit nebo dopočítat jeho plynulost pomocí programu (v Resolve vám pomůže Optical Flow). Někteří tvůrci používají funkce, které můžete najít pod názvem frame blending tzn. problém se vyřeší skrz prolnutí, ale na výstupu se vám mohou zejména při pohybu objevit “duchové” a tento postup nedoporučuji.

Závěr

Mně osobně přijde nejpraktičtější používat 25p a a jeho násobky pro případné zpomalení. I když tvoříte videa jen na web, nikdy nevíte, jestli je v budoucnu od vás neodkoupí TV a byla by škoda se o tuto možnost připravit.